ติดต่อ 02-739-7575 | เปิดทำการทุกวัน เวลา 7:00 น.- 19:00 น. 

 
           ในอดีต ตำบลสำโรงเหนือ เป็น ตำบลใหญ่ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทางด้านการคมนาคม ในทางบก ใช้ถนนสุขุมวิท และรถราง (สายสมุทรปราการ - หัวลำโพง) (ปัจจุบันเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมหรือรถรางสายเก่า) และในด้านการคมนาคมทางน้ำใช้คลองสำโรง เป็นเส้นทางการเดินทางสายสำคัญ เนื่องจากคลองสำโรงเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำบางประกงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ขนานชายฝั่งทะเล  ดังนั้น ตำบลสำโรงเหนือ จึงเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคม ทั้งทางน้ำและทางบก

       
      การขนส่งสินค้าทางน้ำเป็นที่นิยมกันมากในสมัยนั้น โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวจะบรรทุก เรือเอี้ยมจุ้น พ่วงเป็นทางยาวเต็มลำคลอง ส่วนใหญ่จะล่องเรือไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำสินค้าไปขึ้นที่ท่าเรือคลองเตย ตำบลสำโรงเหนือจึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ ที่มีทั้งเรือมอเตอร์โบ๊ท(เรือยนต์ 2 ชั้น) เรือยนต์ทั่วไป เรือหางยาว และเรือรับจ้าง แล่นไปมาจาก บางบ่อ - บางพลี - สำโรง
 

         

Stat  T-14  M-1216  Y-15093  A-74101